UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

x

PROJEKTY UE
Projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa WIETPOL Aerospace Sp. z o.o. Sp.k.”

Realizowany w ramach: działania 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Projekt dotyczy: wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA 57015(2020/N)
Opis działań planowanych do realizacji – Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.
Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacja) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (całkowite koszty publiczne) [CV20] wynosi 202 235,31 zł.
Okres realizacji projektu: 
01.07.2020r.- 30.09.2020r.
Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Projekt i wykonanie: www.strony.media.pl